Ceník na rok 2020/2021  
Ceny za péči o Vaše děti jsou již od 44,-/ hodinu    
  dopoledne 8:00 -12:30 
odpoledne 12:30 – 17:00
celodenní 8:00 -17:00
1 den v týdnu 430,-/den 525,-/den
2 dny v týdnu 410,-/den 495,-/den
3 dny v týdnu 390,-/den 460,-/den
4 dny v týdnu 350,-/den 420,-/den
Každodenní docházka 295,-/den 390,-/den
Krátkodobá docházka 100,-/hodinu 100,-/hodinu

Odpolední kroužek 15:00- 16:30 …. 200,- /1 kroužek


Cena nezahrnuje stravné ! Ceny jsou včetně pitného režimu, nákladů na spotřební a výtvarný materiál, včetně odpoledního kroužku v daný den. Kulturní akce jsou hrazeny zvlášť po dohodě s rodiči.


Školkovné se hradí vždy na kalendářní měsíc. Platba probíhá dopředu, vždy nejpozději do 28.dne předchozího měsíce na účet, nebo osobně. Individuální docházka se platí osobně při předání dítěte.


V případě platby přímo na účet školky, uveďte jako variabilní symbol datum narození vašeho dítěte. Před nástupem je nutné vyplnit a odevzdat přihlášku, evidenční list a potvrzení lékaře. Posléze bude podepsána smlouva o docházce.


REZERVACE MÍSTA


Místo ve školce se rezervuje na základě odevzdané vyplněné přihlášky a uhrazením rezervačního poplatku ve výši 3000 ,-Kč. Pokud dítě nenastoupí v době minimálně 1 měsíce, tak záloha propadá MŠ. V případě že nastoupí, tak se záloha odečítá od školného.


Číslo účtu: 2901827047/ 2010

Variabilní symbol: (datum narození dítěte)


Školkovné je nevratné! – (možnost náhrady v daném měsíci, pokud není obsazeno, jinak propadají)


U individuální docházky je možné neodchozené dny nahradit v následujícím měsíci.


Děti je možné po dohodě přivést ráno i později, ale vždy před odchodem na procházku. Vyzvedávat je možné po dohodě kdykoliv. Přihlásit se do školky je možné elektronicky na základě vyplnění formuláře, nebo zasláním přihlášky na náš email info@doceria.cz . Vaše žádost bude neprodleně vyřízena. a po odevzdání vstupních dokumentů může dítě nastoupit. Školička je v provozu po celý rok, včetně prázdnin.


STRAVNÉ


Celodenní stravné: 90,-Kč
Zkrácená docházka: 75,-Kč


Dopolední svačinka: 15,- Kč

Oběd: 60,- Kč

Odpolední svačinka: 15,- Kč

cs_CZCzech